Όροι Χρήσης

Με την είσοδο του στο διαδικτυακό τόπο everjoy.gr, ο επισκέπτης – χρήστης, προϋποθέτει ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και τους έχει αποδεχτεί πλήρως. Οι όροι χρήσης, μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε, μονομερώς κατά την κρίση της εταιρίας. Οι επισκέπτες – χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά τους όρους χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με τη δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για την χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.
Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η σύνδεση του με το everjoy.gr και η χρήση των υπηρεσιών του.


Δεδομένα διαδικτυακού τόπου

Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου, η αποστολή σε άλλο χρήστη και η εκτύπωση υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού που διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της τροποποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.
Επίσης, απαγορεύεται η χρήση με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο everjoy.gr και φέρουν σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στην εν λόγω ιστοσελίδα καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Το everjoy.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, δυσλειτουργίες, ελλείψεις προμηθευτή, των συνεργαζομένων εταιριών ταχυμεταφορών).


Πολιτική απορρήτου

Το everjoy.gr δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών της ιστοσελίδας τηρώντας τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του ελληνικού δικαίου (του Ν.2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν.2819/2000), του ευρωπαϊκού δικαίου (των οδηγιών 95/46 και 97/66/ΕΚ) όπως εκάστοτε ισχύουν. Για τον λόγο αυτό δεν εκσυγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς.


Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και fax και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο.
Δεν απαιτείται η χορήγηση προσωπικών δεδομένων για την πλοήγηση στο everjoy.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του.
Ωστόσο, εάν ο επισκέπτης – χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανό να του ζητηθούν τα προσωπικά του στοιχεία. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του everjoy.gr για την παροχή των προϊόντων.


Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Το everjoy.gr δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών – χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους. Οι επισκέπτες – χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του everjoy.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία (newsletter) αυτή, αρκεί να στείλει ένα e-mail στο info@everjoy.gr όπου μπορεί να δηλώνει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του everjoy.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
έως και 80% σε επιλεγμένα προϊόντα
100% ΑΣΦΑΛΕΙΑ
σε όλες τις συναλλαγές σας

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter της εταιρίας μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.

Join Us: